ซื้อบ้าน

 • ขาย: ฿ 4,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 228 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 4,900,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 40,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ขนาดที่ดิน: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 4,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 4,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
FINANCE
 • ขาย: ฿ 4,999,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 288 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 5,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 508 ตร.ม.
 • พื้นที่: Si Racha
 • ขาย: ฿ 5,300,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 396 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 216 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 35,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 130 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien Beach
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 256 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 5,700,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 35,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 452 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 5,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 200 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,900,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 30,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,900,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 50,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • พื้นที่: Jomtien Beach
 • ขาย: ฿ 5,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 450 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 5,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 444 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 6,000,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 50,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 520 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 6,400,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 388 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 6,400,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 452 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya