Perfect view!
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 6,000 /สัปดาห์
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 34 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien Beach
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 74,500 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 130 ตร.ม.
 • พื้นที่: Naklua
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Naklua
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 29,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 78 ตร.ม.
 • พื้นที่: Naklua
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Naklua Soi 16/2, map C1
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 17,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 40 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map A4
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: C5
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 35,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 80 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Thepprasit Soi 17, map B5
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 20,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 51 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Thepprasit Soi 17, map B5
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 19,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 32 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien Beach
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 20,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 41 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Thappraya Road, map B5
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 9,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 30 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien Beach road, map B6
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 20,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 47 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Cosy Beach, map A4
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 12,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 32 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map B5
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 29,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 48 ตร.ม.
 • พื้นที่: Central Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: 2nd road, map C3
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 19,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 41 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Thappraya Road, map B5
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 62,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 300 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien Beach road, map B7
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 37,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 114 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Soi Wat boon, map C6
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 59,500 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 79 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya Beach
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya beach road soi 5
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 22,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 67 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Central Jomtien
POOL VIEW
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 1,500 /วัน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 52 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Thapparaya road, map B5
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 65,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 124 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien