MODERN AND LIGHT!
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 10,000 /สัปดาห์
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 60 ตร.ม.
ALL NEW!
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 7,000 /เดือน
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 27 ตร.ม.
1 bedroom
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 10,000 /เดือน
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 36 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,290,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 36 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,290,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 300 /วัน
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
FINANCE
 • ขาย: ฿ 1,390,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 34 ตร.ม.
Rent To-Buy
 • ขาย: ฿ 1,390,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 5,500 /สัปดาห์
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,490,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 12,000 /เดือน
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 39.5 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pratumnak 5
Finance!
 • ขาย: ฿ 1,599,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 26 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Soi Thap Phraya 9
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,599,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 33 ตร.ม.
RAHOITUS
 • ขาย: ฿ 1,690,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 42 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,699,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 37 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,750,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 37 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,790,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,800,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 36 ตร.ม.
FINANCE
 • ขาย: ฿ 1,900,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 45 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 2,500,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 45 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 2,790,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 2,790,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 41 ตร.ม.