ซื้อกิจการ

FINANCE!
 • ขาย: ฿ 19,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขาย: ฿ 7,500
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขาย: ฿ 29,900
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขาย: ฿ 2,800,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 50,000 /เดือน
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 250 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • พื้นที่: Central Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,500,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 25,000 /เดือน
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 15,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 74,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 85,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดที่ดิน: 5 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya