• ขาย: ฿ 12,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 1200 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya
 • ขาย: ฿ 13,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 143 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map A4
 • ขาย: ฿ 13,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 350 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ban Amphur
 • ตำแหน่งที่ตั้ง:
 • ขาย: ฿ 13,995,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 2400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: East Jomtien
 • ขาย: ฿ 14,958,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 128 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien Beach
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: na Jomtien
 • ขาย: ฿ 15,000,000
 • ประเภท: กิจการเชิงพาณิชย์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: 200m from Walking Street
 • ขาย: ฿ 15,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 223 ตร.ม.
 • พื้นที่: Naklua
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Northern Naklua
 • ขาย: ฿ 17,700,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 148 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map D8
 • ขาย: ฿ 17,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 116 ตร.ม.
 • พื้นที่: Central Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map C2
FINANCE
 • ขาย: ฿ 18,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 110 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 22,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 490 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien
 • ขาย: ฿ 25,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 250 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien Beach
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map C7
 • ขาย: ฿ 25,000,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 323 ตร.ม.
 • พื้นที่: Na Jomtien Beach
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Na Jomtien
 • ขาย: ฿ 25,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 572 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien Beach
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien Beach
 • ขาย: ฿ 26,950,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 268 ตร.ม.
 • พื้นที่: Central Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map C2
 • ขาย: ฿ 27,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 1220 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map F5
 • ขาย: ฿ 28,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 500 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: East pattaya
 • ขาย: ฿ 29,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 6 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Bang Saray
CHEAP!
 • ขาย: ฿ 29,000,000
 • ประเภท: โรงแรม
 • ห้องนอน: 10
 • ขนาดที่ดิน: 800 ตร.ม.
FINANCAMIENTO
 • ขาย: ฿ 38,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 238 ตร.ม.