RENT-TO-BUY!
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
MODERN AND LIGHT!
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 10,000 /สัปดาห์
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 60 ตร.ม.
ALL NEW!
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 7,000 /เดือน
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 27 ตร.ม.
FINANCE!
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 50 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,190,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 36 ตร.ม.
Rent To-Buy
 • ขาย: ฿ 1,390,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 5,500 /สัปดาห์
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,490,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 12,000 /เดือน
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 39.5 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pratumnak 5
Finance!
 • ขาย: ฿ 1,590,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 2,500 /วัน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 34 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pratumnak 5
Finance!
 • ขาย: ฿ 1,599,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 26 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Soi Thap Phraya 9
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,599,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 33 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,699,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 37 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,699,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 31 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,750,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 37 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,800,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 36 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 1,900,000
 • ประเภท: ทาวน์เฮ้าส์
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 90 ตร.ม.
Finance!
 • ขาย: ฿ 2,390,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien soi 9
Finance!
 • ขาย: ฿ 2,790,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 2,500 /วัน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 30 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: NaJomtien Soi 4
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 2,790,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 2,790,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 82 ตร.ม.