RENT-TO-BUY!
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
MODERN AND LIGHT!
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 10,000 /สัปดาห์
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 60 ตร.ม.
POOL ACCESS
 • ขาย: ฿ 1,290,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 1,500 /วัน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 36 ตร.ม.
Rent To-Buy
 • ขาย: ฿ 1,390,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 5,500 /สัปดาห์
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
Finance!
 • ขาย: ฿ 1,590,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 2,500 /วัน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 34 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Pratumnak 5
Finance!
 • ขาย: ฿ 1,599,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 26 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Soi Thap Phraya 9
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 2,390,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
Finance!
 • ขาย: ฿ 2,390,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Jomtien soi 9
Finance!
 • ขาย: ฿ 2,790,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 2,500 /วัน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 30 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: NaJomtien Soi 4
 • ขาย: ฿ 3,790,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 15,000 /สัปดาห์
 • ประเภท: บ้าน
Finance!
 • ขาย: ฿ 5,900,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 60 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 6,400,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
Finance!
 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 4,000 /วัน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 560 ตร.ม.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Soi Siam Country Club
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 6,900,000
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 106 ตร.ม.
ผ่อนได้
 • ขาย: ฿ 6,990,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 20,000 /สัปดาห์
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 126 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 11,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 992 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 24,990,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 85,000 /เดือน
 • ประเภท: อพาร์ทเม้นท์
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 197 ตร.ม.
FINANCE!
 • ขาย: ฿ 30,000,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 50,000 /เดือน
 • ประเภท: อาคารพาณิชย์
 • ขนาดที่ดิน: 160 ตร.ม.
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 6,000 /สัปดาห์
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 34 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien Beach
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Map C7