ที่ดิน

 • ขาย: ฿ 624,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 208 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 1,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 644 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 1,700,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 2400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ko Samui
 • ขาย: ฿ 2,600,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 5 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 3,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 57 ตร.ม.
 • พื้นที่: Koh Chang
 • ขาย: ฿ 5,300,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 77 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 7 ตร.ม.
 • พื้นที่: Phuket
 • ขาย: ฿ 12,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 3 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 225,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 16 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 265,000,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 21 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya