ที่ดิน

 • ขาย: ฿ 624,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 208 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 1,500,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 644 ตร.ม.
 • พื้นที่: Huay Yai
 • ขาย: ฿ 1,700,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 2400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Ko Samui
 • ขาย: ฿ 5,300,000
 • ประเภท: ที่ดิน
 • ขนาดที่ดิน: 77 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien