ซื้อบ้าน

 • ขาย: ฿ 6,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 616 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 7,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 416 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 7,200,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 228 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 7,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 220 ตร.ม.
 • พื้นที่: Tappraya
 • ขาย: ฿ 7,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 400 ตร.ม.
 • พื้นที่: Sod Kurmarohita
 • ขาย: ฿ 8,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 8,100,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 1600 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 8,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 880 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,800,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 50,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 448 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 8,800,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 50,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 404 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
FINANCE
 • ขาย: ฿ 8,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 576 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 9,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 480 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 9,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 380 ตร.ม.
 • พื้นที่: South Pattaya
 • ขาย: ฿ 9,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 250 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 9,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 2000 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 9,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 680 ตร.ม.
 • พื้นที่: East Pattaya
 • ขาย: ฿ 10,900,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 65,000 /เดือน
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 160 ตร.ม.
 • พื้นที่: Jomtien
 • ขาย: ฿ 11,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 318 ตร.ม.
 • พื้นที่: Si Racha
FINANCE
 • ขาย: ฿ 11,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 3
 • ขนาดที่ดิน: 550 ตร.ม.