Juridiska tjänster

Thailands lagstiftning är en sak,  som gäller alla, som bor här. Vi behöver lagar för att få samhället att fungera. Det finns saker, som är självklara för oss alla: du kan inte bara gå ut ur en butik utan att betala för dina matvaror, vi kan inte bara kopiera pengar och använda dem,  vi får inte slå på en person, om vi inte tycker om honom, osv.. Men det finns många aspekter av lagstiftningen, där du kan behöva professionell hjälp. I dessa fall bör du kontakta Hans Lankari, din pålitliga hjälpare.

Många av oss som har bott i Thailand under lång tid, har stött på saker som överlåtelse av egendom, intressekonflikter, arv, civil - och brottmåls sakar, försäkringsersättningar mm..

Hans Lankari har 2 advokater i vår tjänst. De har mycket stor erfarenhet med juridiska frågor, och mycket goda kontakter inom de offentliga myndigheterna.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om dessa frågor. Naturligtvis är det första samrådet, och ett eventuellt erbjudande av efterföljande tjänster, helt gratis.

Vi har många års erfarenhet med dessa rättsliga frågor:

 • Testamente
 • Äktenskaps kontrakt
 • Rita kontraktet
 • Handelsbolag
 • Fordringar och stämningar
 • Brev till myndigheter
 • Tillstånd och licens
 • Arv
 • Visumärenden
 • Adoptioner och familjerätt
 • Försäkrings krav och ersättnings ansökan
 • Bolag services (stormöten, företagsregistrering, företag upplösning, redovisning osv.)
 • Skatt-och tull råd
 • Alla typer av översättningar (bland dessa språk: finska, danska, svenska, norska, thailändska, engelska, italienska, tyska, franska, spanska, portugisiska, estniska)

Och många andra områden. Om vi inte kan lösa din uppgift, så kan vi definitivt hjälpa dig i rätt riktning och rekommendera en rådgivare, som kan lösa just ditt fall.

Och naturligtvis, alle ämnar och dokument översättas till ditt språk!